Följ Roborobo Nordic AB

ROBOKIT:s KLASSUPPSÄTTNING

Lars Kaggsskolan i Kalmar, Västbergaskolan i Hägersten, Cybergymnasiet i Stockholm m.fl. har satsat på utbildning med RoboKit.
En klassuppsättning består av minst 12 RoboKit byggsatser av samma modell, kostnadsfri tillgång till extra handböcker i e-format och lärarstöd.
RoboKit är från början konstruerade för skolan och tål hårda tag. Allt är en smula överdimensionerat vilket innebär en lång livslängd. Lång livslängd innebär låg miljöpåverkan. Att kunna uppgradera i stället för att slänga är RoboRobos Signum.
» Länk till test i tidningen Ny Teknik

Handböckerna är lätta att följa när det gäller den mekaniska konstruktionen. Utförliga och omfattande programmeringsexempel innebär en flygade start på inlärningen.

" Ingen organisation får vara beroende av genier; tillgången på den varan är alltid knapp och osäker. Det är tecken på en god organisation att den förmår genomsnittsfolk att kunna prestera mer än vad de förefaller kunna göra. Samtidigt är det organisationens uppgift att neutralisera individuella svagheter hos dess medlemmar. God prestationsanda är organisationens prövosten."
- Peter F. Drucker
Hämta produktblad Skriv ut
Att bygga en mekaniskt maskin som kan styras och programmeras skapar stor tillfredställelse. Man får en snabb och konkret bekäftelse på sina kunskaper.
DATORSTYRNING I FOKUS
Nöjd student Vi tar dig till framtiden. Vi lär dig skapa och designa morgondagens produkter. Dagens och morgondagens produkter är nästan alltid en mekanisk konstruktion som styrs av elektonik. RoboKit lär dig förstår samspelet mellan mekanik och elektronik.
MEKANISK KONSTRUKTION I FOKUS
workbook-640x480 Klicka för att se fler "byggbilder". .
Planera och skissa på oilka idéer är en viktig och kreativ process. Resultatet av små gruppers tankemöda är inte sällan förbluffande. Många gånger är summan större än de adderade delarna.(2+1=5)
BRAINSTORMING I FOKUSworkbook-640x480

Att lära sig förstå hur datorer, hårdvara och programvara samspelar för att utföra något är svårt. Att enbart läsa i böcker om samspelet skapar visserligen en teoretisk bild av hur det fungerar men det kan ta väldigt lång tid. Det experimentella lärandet där man väver in prakiska moment är det bästa sättet att lära sig det komplicerade samspelet.
LÖSNING: LÄRA GENOM ATT GÖRA
workbook-640x480