RoboRobo print logo

Här befinner du dig nu:

Hem / Fossilfri Motorsåg 80V DigiPro™
Motorsåg Greenworks Pro - 80 Volt
My map picture magnus

Klarar ca 150 kapningar med fulladdat 2,0Ah batteri. Motsvarar en 45cc bensinmotor.
45cm svärd och kedja. Vikt: 6,45 kg (inkl. 2.0Ah batteri).
Greenworks 80V Li-Ion system är det kraftfullaste batterisystemet för trädgårdsverktyg i världen.

My map picture magnus
Är en 80 Volts motorsåg rätt för Dig?

My map picture magnus

Greenworks 80 Volts motorsåg har flera stora fördelar framför andra typer av sågar. För närvarande är det den mest kraftfulla batterisågen på marknaden; leverererande mest kraft, minsta ljud och minsta vibrationer.
Den är väl designad och solid byggd. Den är välbalanserad och är tillverkad av bra ergonomiskt utformat material med ett starkt bärhantag av stål. Faktum är att Greenworks Pro 80 Volts sågen har allt som behövs - kraft som en 45cc bensinsåg och de stora fördelarna med batteridrift. Vad behöver Du mer?
Till sidans topp

Se hur hur motorsågen arbetar

Till sidans topp

80 Volts Batterier och snabbladdare
My map picture magnus

Unikt och världsledande system för batteridrift. Fossilfritt till 100 %.
Till sidans topp

Innovativa tekniska lösningar
Motorsåg sprängskiss teknik

Det är inte den billigast sågen på marknaden. Priset på 2792:- exkl. moms är dock inte avskräckande. Utan tvekan är den dock en såg som är bekväm, har en bra design, lång livslängd, god säkerhet, hög kvalitet och framförallt är den kraftfull.
Till sidans topp

Lämna detta bakom Dig och “Go Green”
Avgaser från Två-takts bensinsåg

Ta ett steg i taget: Om Du inte omgående kan gå över till en batteri eller elsåg så kan Du gå över till Biologisk nedbrytningsbar Sågkedjeolja och FOREST & GARDEN FS 2T helsynteriska tvåtaktolja för att bättre gynna miljön och Din hälsa.
Till sidans topp

    Avgasfakta:

  • Kväveoxider är en stor grupp ämnen som bildas av luftens kväve och syre vid förbränning under tryck och hög temperatur, som i vanliga motorer. Kväveoxider orsakar försurning, övergödning och skador på människors andningsorgan.
  • Koldioxid är en färglös, luktfri gas. Den är egentligen inte giftig men eftersom den är tyngre än luft, kan den orsaka kvävning. Problemet med utsläpp av koldioxid är risken för ökad växthuseffekt.
  • Kolväten är en mycket stor och komplex grupp ämnen som alla är mer eller mindre giftiga för levande organismer. Vanliga bilbränslen består av kolväten.
  • Ozon är en giftig gas med skarp lukt. På 20 till 30 kilometers höjd utgör ozonskiktet ett nödvändigt filter för solens ultravioletta strålar, men i marknivå är den skadlig för människor, djur och växter.
  • Tvåtaktsmotorn som finns i de flesta bensinmotorsågar har större miljöpåverkan än fyrtaktsmotorn, främst genom stora mängder av ett stort antal kolväten. Det beror på ofullständig förbränning av bränsle och smörjolja som är inblandad i bränslet, mineralolja bryts bara sakta ner i naturen och hinner göra stor skada under tiden - en liter olja kan förstöra en miljon liter vatten.

Välkommen med dina synpunkter

Till oss är du välkommen både som privatperson och företagare, Dina synpunkter på oss är alltid välkomma. Vårt marknadssystem bygger på kundernas informaton.

Telefon växel 031-384 04 90.

e-post: sales@roborobo.se   Upp: Till sidans topp        Följ oss:

Skriv ut Tipsa en vän