RoboRobo print logo

Här befinner du dig nu:

Hem / Fossilfri robotklippare RS625 Pro
Robomow RS625 Pro med Roboconnect +

Testvinnaren RS625 Pro är utrustad med Roboconnect Plus. Till Pro modellen erbjuder vi installationshjälp med nedplöjning av kabel samt full support och service. Givetvis går den även att installera själv.

My robomow magnus

PROFESSIONELL INSTALLATION - VI PLÖJER NER KABELN

Upp: Till sidans topp


En ypperlig funktion som ligger i tiden!
Robomow roboconnect plus

Med MyRobomow och App 2.0 kan du skicka ut roboten för att klippa. Sätta klippschema och köra klipparen manuellt. Du kan ställa in vilka drifts och säkerhetsvarningar Du vill ta emot och mycket mera. Otaliga inställningar kan göras för den individuella trädgården och helt efter Ditt behov.

Till sidans topp

Zonindelning - en ypperlig finess
robomow zonindelning

Vid behov kan du dela in Din trädgård i zoner. Varje zon kan ställas in individuellt. Om t.e.x. det växer sämre bakom huset så kan du tilldela denna del en zon och kan låta klippa den med lägre frekvens. Otaliga inställningar kan göra för den individuelle trädgården.

Till sidans topp

Robomow kniven - bäst i klassen!
robomow kniv

Robomow kniven går inte sönder vid kraftig påkänning. Kottar och små grenbitar klipps sakta men säkert ner och blir till mull som sedan gödslar gräsmattan. Ställ in klippmotorn i TURBO läge och Robomow klipper med lätthet ner högt gräs.

Till sidans topp

Klippbredd 56 cm - bäst i klassen!
robomow kniv

Robomow klipper dubbel så mycket som en standardrobot. Halvering av klipptiden sparar roboten och förlänger livslängden. Knivarna går att skifta och på så sätt får man dubbel livslängd på knivarna.

Till sidans topp

Stopp farbrorn! Detta är ingen cigarett!
rykande gräsklippare

Farbror på bilden är sugen på en cigarett och andas in helt orenade avgaser från sin smutsiga bensinklippare. Inte bra för hjärta och lungor. Att under längre tid vistas i närheten av avgaser från gräsklippare, framföallt äldre modeller, är direkt hälsovådligt.

Till sidans topp

Detta slipper du med en gräsklipparrobot

Farbror på bilden andas in helt orenade avgaser från sin smutsiga bensinklippare. Inte bra för hjärta och lungor. Att under längre tid vistas i närheten av avgaser från gräsklippare, framförallt äldre modeller, är direkt hälsovådligt.

Till sidans topp

Lämna detta bakom - dig satsa på batteridrift
Avgaser från Två-takts bensinsåg

Mannen på bilden andas in helt orenade avgaser från sin två-takts motorsåg.
Till sidans topp

    Avgasfakta:

  • Kväveoxider är en stor grupp ämnen som bildas av luftens kväve och syre vid förbränning under tryck och hög temperatur, som i vanliga motorer. Kväveoxider orsakar försurning, övergödning och skador på människors andningsorgan.
  • Koldioxid är en färglös, luktfri gas. Den är egentligen inte giftig men eftersom den är tyngre än luft, kan den orsaka kvävning. Problemet med utsläpp av koldioxid är risken för ökad växthuseffekt.
  • Kolväten är en mycket stor och komplex grupp ämnen som alla är mer eller mindre giftiga för levande organismer. Vanliga bilbränslen består av kolväten.
  • Ozon är en giftig gas med skarp lukt. På 20 till 30 kilometers höjd utgör ozonskiktet ett nödvändigt filter för solens ultravioletta strålar, men i marknivå är den skadlig för människor, djur och växter.
  • Tvåtaktsmotorn som finns i de flesta av marknadens motor- och röjsågar har större negativ miljöpåverkan än fyrtaktsmotorn, främst genom stora mängder av ett stort antal kolväten. Det beror på ofullständig förbränning av bränsle och den smörjolja som är inblandad i bränslet, mineralolja bryts bara sakta ner i naturen och hinner göra stor skada under tiden - en liter olja kan förstöra en miljon liter vatten.

Välkommen med dina synpunkter