Välkomsthälsning | Företagets Visoner | Utmärkelser | Historia | Certifikat | Sustainability

title
 

Kvalitetsstyrning utifrån ISO 9000 serien blev tidigt en del av vår strategi. En certifiering får många positiva effekter på verksamheten. Genom att upprätta en tydlig styrning av kvalitetsarbetet får det gynnsamma effekter på hela verksamheten. Forskning visar att tydlig målstyrning i form av mätbara mål, tydliga ordningsregler och en engagerad ledning ger de rätta förutsättningarna för att få fram det bästa i lärandeprocessen. Våra utbildningar som bygger på lärande genom exempel har fått mycket goda vitsord.

Iso 9001:2000 logo 2008 ISO 9001:2000/ KS A 9001:2000 Certifiering
Standardisering för dagens och morgondagens informationssamhälle effektiviserar informationshanteringen och främjar tjänsteutveckling och tillväxt. ISO
   
Iso 9000 2007 ISO 9000 Certifiering
Elektronisk utrustning för hem- och kontorsbruk. Säkerhet och informationssäkerhet ingår som en viktig del av företagets riskhantering. ISO
       
CE Logo bw 2009 Utbildningsrobot RoboKids 1 & 2
För att produkter ska kunna säljas på den europeiska marknaden måste de uppfylla kraven i tillämpliga europeiska produktdirektiv och vara CE-märkta.
   
CE Logo bw 2009 Utbildningsrobot RoboKit 1
För att produkter ska kunna säljas på den europeiska marknaden måste de uppfylla kraven i tillämpliga europeiska produktdirektiv och vara CE-märkta.
   
CE Logo bw 2009 Ubildningsrobotar RoboKit Serien
För att produkter ska kunna säljas på den europeiska marknaden måste de uppfylla kraven i tillämpliga europeiska produktdirektiv och vara CE-märkta.
   
2009 RoHS Certifiering
Direktiv 2002/95/EG avseende begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. RoHS har uppdaterats fler gånger, bland annat med med beslut 2005/618/EC, som innehåller exakta gränsvärden för de farliga ämnena.
 

 
Om oss | Produkter | Applikationer | Support | Frågor & Svar | Kontakta oss | Sekretess | FörbehĂ„ll |  CSR | Sidkarta
© 2013 RoboRobo