Så här fungerar ett effektivt åskskydd
Fri tomtbesiktning

Vid åskväder bildas kraftiga elektriska energifält i atmosfären vid urladdning. Denna energi ( brukar kallas transienter) fångas upp av den så kallade begränsningsslinga och går vidare till robotklipparens laddstation, där risken för skador är överhängande. Står då robot-
klipparen i laddstationen, kommer den också att skadas. Likaså spänningsaggregatet som försörjer anläggningen med elström. Risken är även att transienten går vidare in i fastigheten och skadar känslig hemelektronik.

Upp: Tillbaka

Thunderstop i drift
Åskskydd Thunderstop monterat

Thunderstop är framtagen för de ledande märkena på marknaden, Robomow och Husqvarna. Thunderstop har även med framgång installerats på BigMow. Thunderstop är inte skrymmande eftersom jordspettet är nedslaget i marken.
Upp: Tillbaka

VIDEO - OM HUR VI MONTERAR THUNDERSTOP™

Tillbaka: Till sidans topp


Åskskada
Höst och Robomow

Åskskador kan både vara synliga som här på bilden eller dölja sig bland kretsar i elekroniska apparater. Många skador kan ske utan att det blivit någon nedslag på tomten. Begränsningsslingan fungerar som en åskledare och därför är det vikigt att skydda egendom från åsknedslag. Kostnader för skador på en robot som orsakats av åsknedslag kan variera från 1000 kronor upp 20000 kronor.
Upp: Till sidans topp

Välkommen med dina synpunkter på vår websajt.

e-post: sales@roborobo.se   Upp: Till sidans topp      Följ oss:

Skriv ut Tipsa en vän

 Om åskskydd för robotar

 ONLINE BROSCHYR 2016

Katalog blädder 2016