Följ Roborobo Nordic AB

VÄRLDSBERÖMDA KREATIVA BYGGSATSER

ROBOROBO erbjuder innovativa robotbyggsatser för utbildning, hobby och
professionella användare på den nordiska marknaden.
Kunskapsintensiva framtidsbranscher använder RoboKit för att höja kreativiteten och skapa fler lönsamma innovationer. Bli en av del av den växande skaran av framtidsinriktade innovatörer. Det vetenskapliga och flexibla byggsystemet för robotar som vi utvecklat inkluderar sensorer, elektronik, mekanik, och datavetenskap.
» Länk till test i tidningen Ny Teknik

" The best way to predict the future is to invent it." - Alan Kay

" The leader sets the vision, the standard." - Peter F. Drucker

" Standards should be very high and goals should be ambitious." - Peter F. Drucker
Hämta prislista Skriv ut
Att bygga dina robotdelar "in house" är framtiden. Besök oss och lär dig hur du kan snabba upp din designprocess. Raffinera dina idéer till fulländning Bygg delar med 3-d skrivare Ta dig till framtiden, skapa och designa morgondagens produkter med våra 3D-skrivare.Spjutspetsen som tar dig in i framtidens produktion.
workbook-640x480 Klicka på "skrivaren" för att bygga.
3-D tekniken har redan börjat användas för att tillverka mänskliga “reservdelar” i Titan. Det finns redan idag gigantiska 3-D betongskrivare som bygger hus på plats med mycket god precision.

Länk: Fabriken i vardagsrummet

Länk: Hustillverkning 3-d revolutionen

3-D Betongskrivare för hustillverkning