Robot utbildning | RoboKit & Arbetsbok | Utbildningsmaterial | Inlärningssystem | Utbildningsprocess

title
 
RoboKit och arbetsbok
 
Produktbeskrivning
- Det finns ett RoboKit för varje kunskapsnivå. Arbetsbok, Rogic program och online lektioner ingår.

Lärandekoncept
- Hänsynsfull fokus på användarens förkunskaper överbryggar svårigheter och gör det mycket lättare att arbeta
   sig igenom de olika nivåerna. Resultatet är maximal effektivitet och minimal tidsåtgång.
- Genom att bygga och designa en robot i veckan tränar man kreativiteten. Efter hand ökar innovationerna och
   den kreativa fantasin mynnar ut i intressanta projekt.
 

Innehåll
Byggsatsen

RoboKit

Robot kit utvecklades urspunglingen för att stödja talangfulla ungdomar inom naturvetenskap och matematik såväl som att utveckla deras kreativa förmåga.

Med RoboKit får man en grundläggande förståelse för maskinstrukturer och dess funktion genom att bygga robotar.

Att bygga med RoboKit är säkert då det inte krävs någon lödning. När man bygger robotar utvecklar man en fantastisk "hand-öga" koordination och får en god träning i rymd och iaktagelseförmåga. Robokit katalogexpansion
Uppgraderingar

Utbyggbart

Man kan uppgradera RoboKit till nästa nivå. Uppgradera från 1, 2, 3 eller 4
till nästa nivå. En unik steg-för -steg utveckling med stort kunskapsinnehåll.

Uppgraderingarna innehåller alla nödvändiga komponenter och arbetsböcker för nästa nivå. På detta sätt skyddar Du din tidigare investering. RoboRobos unika miljötänkande innebär att Du alltid kan återanvända komponenter från tidigare nivåer. Mekanisk livslängd är omkring 25 år.
Uppgraderingen inehåller alltid kompletterande komponenter.

workbook-640x480
Arbetsböcker

Arbetsbok

Effektiv inlärning med arbetsbok
Varje kit/kurs innehåller en arbetsbok. Varje nivå inkluderar en ny arbetsbok. Som exempel kan nämnas att RoboKit 5 innehåller 5 arbetsböcker med byggbeskrivning för 48 robotar. Arbetsboken är organiserad så att i slutet på varje moment kontrollerar man själv kunskapsnivån före man går vidare
till nästa övning. Allt är rikt illusterad med bilder och exempel.
Självstudier
Studenten kan färdigställa sin egen arbetsbok. Känslan av att nått resultat
via självtest stärker självförtroendet och är ett bra sätt att uppmuntra till självstudier.

rogic-575x431
Rogic Program

Rogic

Enkel och rolig programmering
Rogic har ett mycket lättanvänt grafiskt användarinterface (GUI) som gör det väldigt roligt att programmera robotar.
Flödesprogrammering (Flowchart concept programming)
För att lätt och roligt programmera robotar arbetar man med flödeschema och logiska block för att representera komponenter och instruktioner. Rogic har som unik finess att även generera ren ANSI C-kod. Ovärdeligt för professionella robotutveckare.
Komplicerade algoritmer
Från enkla program till komplicerade program. Mångfaldiga funktioner som VARIABLER, olika kontrollstrukturer (WHILE, IF, BREAK, LOOP etc.) är tillgängliga.

teachers-guide
Lärarhandledning

Lärarhandledning

RoboRobo tillhandahåller också lärarhandledning för varje kurs som komplement till studentens arbetsbok. Detta underlättar betydligt vid undervisning i klassrumsmiljö. Varje robot har en egen handledning.

Ja tack, jag vill veta mer om lärarhandledningar.Kontakta mig

 
Om oss | Produkter | Applikationer | Support | Frågor & Svar | Kontakta oss | Sekretess | Förbehåll |  CSR | Sidkarta
© 2013 RoboRobo