Vem behöver RoboKit ? | Frekventa frågor  

title
 
F. Vad är RoboKit för något?
S. RoboKit består av fem byggsatser där man kan bygga modeller av saker som har nära anknytning till det verkliga livet. Lego® och Meccano® har funnits i över 50 år och de flesta av oss som är vuxna har någon gång i vår barndom byggt fantastiska saker med Legoklossar. Både RoboKit och RoboKid är moderna och avspeglar dagens samhälle. RoboKit är dynamiskt på det sätt att Du kan skriva små enkla dataprogram som Ditt bygge sedan följer. De allra flesta tycker att det är roligt och fascinerande. Man kan utan tvekan säga att RoboKit tar över där Lego och Meccano slutar.
 
  Ytterligare information kan Du hitta i vår omfattande kunskapbas.
F. Vem är RoboKit till för ?
S. FÖR ALLA SOM VILL TRÄNA SIN KREATIVITET OCH FÖRBÄTTRA SIN INNOVATIONSFÖRMÅGA.
F. Vad bygger denna insikt på?
S. Behovet av att konstruera, uppfinna och lära oss saker är något som börjar i barndomen och kvarstår hela livet. Vetenskapen är klart eniga om att träna detta är bra för den mentala förmågan. RoboKit är åldersneutralt och man kan hålla på med det tills man är över 80 år
F. Är inte RoboKit bara en fluga?
S. Tvärtom, RoboKit bygger på långsiktigt tänkande och ligger i tiden eftersom man kan styra sina byggen med datorer. I stort sett alla produkter som vi har omkring oss idag innehåller elektronik och är styrda via ett dataprogram. Den moderna mobiltelefonen är ett bra exempel på detta. RoboKit tar fasta på hur viktigt det är att förstå sambandet mellan våra vardagsprylar och elektroniken. Exempelvis kan nämnas att RoboKids som bygger på samma typ av klossar som Lego är fantastiskt lärorikt och dynamiskt. Att lära sig samtidigt som man leker är RoboKids grundfilosofi.
F. Är inte detta något bara för tekniknördar?
S. Nej, inte alls. Kanske var man lite udda för 20-30 års sedan när man höll på med robotar och elektronik men idag när i stort sett alla har tillgång till dator och mobiltelefon är det inte så. Nästan alla våra vardagsprylar styrs med elektronik därför vill RoboRobo främja teknikintresset och förståelsen för vad som händer inuti våra produkter.
F. Vad är elektronik egentligen?
S. Elektronik är inget annat än en liten krets som består av transistorer som en människa kan programmera, d.v.s., instruera att utföra saker som påminner om vår egen hjärna. Människan har därmed via egna instruktioner kontroll över elektroniken.
F. Kan RoboKit skapa jobb?
S. Ja, definitivt. Framtidens produkter kommer i ännu högre grad än idag innehålla elektronik så både inom tillverkning, forskning och utveckling kommer det att behövas mycket folk som kan arbeta med robotar och elektronik.
F. Kan RoboKit skapa tillväxt i ekonomin?
S. Ja, definitivt. Kreativitet, innovationer och uppfinningar är basen för vårt välstånd därför är det vikigt att träna dessa egenskaper och det är precis vad RoboKit gör. Framtidens stora tillväxtområde, energi, kommer att kräva teknikgenombrott och innovationer och det är inom denna sektor som vi kan få kraftig tillväxt. RoboKit tränar innovationsförmågan.
F. Har RoboRobo något nyhetsbrev?
S. Ja. Vårt nyhetsbrev som skickas via mail inehåller länkar, tidningsartiklar och tester av våra produkter. Nyhetsbrevet kommer ut en gång per månad. Glöm inte att registrera Dig. Prenumerera på nyhetsbrevet.
F. Var kan jag hitta mer svar på mina frågor?
S. RoboRobo kunskapsbas innehåller intressanta artiklar, tips, länkar och supportinformation. Se även FAQ
 

 
Om oss | Produktkatalog | Applikationer | Support | Frågor & Svar | Kontakta oss | Sekretess | Förbehåll |  CSR | Sidkarta
© 2013 RoboRobo
LEGO is a ® trademark of the LEGO Group