RoboRobo print logo

Här befinner du dig nu:

Retail / Fossilfri robotklippare RX20 Pro
Robomow RX20 Pro med Roboconnect

Instegsmaskinen för mycket små gräsmattor. Installera gärna själv. Kabel och pegs köps separat.

My map picture magnus

VIDEO-GUIDE RC ROBOMOW GÖR DET SJÄLV INSTALLATION 

Upp: Till sidans topp


Stopp farbror! Detta är ingen cigarett!
rykande gräsklippare

Farbror på bilden är sugen på en cigarett och andas in helt orenade avgaser från sin smutsiga bensinklippare. Inte bra för hjärta och lungor. Att under längre tid vistas i närheten av avgaser från gräsklippare, framförallt äldre modeller, är direkt hälsovådligt.

Till sidans topp

Detta slipper Du med en gräsklipparrobot

Farbror på bilden andas in helt orenade avgaser från sin smutsiga bensinklippare. Inte bra för hjärta och lungor. Att under längre tid vistas i närheten av avgaser från gräsklippare, framförallt äldre modeller, är direkt hälsovådligt.

Till sidans topp

Lämna detta bakom Dig - satsa på batteridrift
Avgaser från Två-takts bensinsåg

Mannen på bilden andas in helt orenade avgaser från sin två-takts motorsåg.
Till sidans topp

    Avgasfakta:

  • Kväveoxider är en stor grupp ämnen som bildas av luftens kväve och syre vid förbränning under tryck och hög temperatur, som i vanliga motorer. Kväveoxider orsakar försurning, övergödning och skador på människors andningsorgan.
  • Koldioxid är en färglös, luktfri gas. Den är egentligen inte giftig men eftersom den är tyngre än luft, kan den orsaka kvävning. Problemet med utsläpp av koldioxid är risken för ökad växthuseffekt.
  • Kolväten är en mycket stor och komplex grupp ämnen som alla är mer eller mindre giftiga för levande organismer. Vanliga bilbränslen består av kolväten.
  • Ozon är en giftig gas med skarp lukt. På 20 till 30 kilometers höjd utgör ozonskiktet ett nödvändigt filter för solens ultravioletta strålar, men i marknivå är den skadlig för människor, djur och växter.
  • Tvåtaktsmotorn som finns i de flesta av marknadens motor- och röjsågar har större negativ miljöpåverkan än fyrtaktsmotorn, främst genom stora mängder av ett stort antal kolväten. Det beror på ofullständig förbränning av bränsle och den smörjolja som är inblandad i bränslet, mineralolja bryts bara sakta ner i naturen och hinner göra stor skada under tiden - en liter olja kan förstöra en miljon liter vatten.

Välkommen med dina synpunkter